Coaching sportclubs

Wetenschappelijke begeleiding

Fysieke monitoring

Via het meten van verschillende parameters (RPE, HR, lactaat ...) brengt Science2Succeed de fysieke belasting van jouw sporters in kaart. Door het pre-post design kan er een persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) en een volgsysteem worden opgezet. Na terugkoppeling met de trainer kunnen trainingsaanpassingen worden doorgevoerd

Structuur en opleiding

Wie belasten wanneer en hoe? Dat zijn vragen waar veel clubs mee worstelen. Omtrent de opbouw van jeugdsporter naar topsporters zijn er nog veel vragen. Science2Succeed helpt jouw club bij het vertalen van opgelegde richtlijnen naar de praktijk via het opzetten van duurzame structuur en het opleiden jullie trainers.


Science2Succeed 
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.