Coaching sportclubs

Wetenschappelijke begeleiding

Fysieke monitoring

Via het meten van verschillende parameters (RPE, HR, lactaat ...) probeert Science2Succeed de fysieke belasting van jouw sporters in kaart te brengen. Door het pre-post design kan er een persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) en een volgsysteem worden opgezet. Na terugkoppeling met de trainer kunnen trainingsaanpassingen worden doorgevoerd

Structuur en opleiding

Wie belasten wanneer en hoe? Dat zijn vragen waar veel clubs mee worstelen. Omtrent de opbouw van jeugdsporter naar topsporters zijn er nog veel vragen. Science2Succeed helpt jouw club bij het vertalen van opgelegde richtlijnen naar de praktijk via het opzetten van duurzame structuur en het opleiden jullie trainers.


Coaching sportbedrijven

"Wetenschappelijke kennis in sportbedrijven"

Wetenschap naar de praktijk

Sportbedrijven die nood hebben aan kennis in alle facetten van de kinesiologie zijn hier aan het juiste adres. Samen ontleden we het vraagstuk en gaan we opzoek naar oplossingen voor elk deel van het vraagstuk en zoeken we een toepassing voor het product. 

Naast het uitwerken en oplossen van vraagstukken kunnen er tijdens brainstromsessies nieuwe inzichten verworven worden. 

Insider

Science2Succeed zet in op menselijk contact. Door het contact met de personen achter bedrijven, clubs en projecten breidt het netwerk zich alleen maar uit. Science2Succeed zoekt samen met het bedrijf naar naar partners die antwoorden kunnen bieden op vragen. In dit opzicht fungeert Science2Succeed als vertaler-tolk


Coaching individuele sporters

"Begeleiding op wetenschappelijke basis"

Individueel trainingprogramma

Science2Succeed gelooft in een individuele aanpak en zet de atleet centraal. Science2Succeed heeft als uitdaging om voor elk sportief doel een programma te maken of je in contact te brengen met professionals in hun vak. Ben je opzoek naar coaching voor zwemmen, lopen, fietsen of de fysieke voorbereiding binnen een andere sport. Neem gerust contact op.

Monitoring en testen

Via pre-testen maakt Science2Succeed een evaluatie van de beginsituatie. Hieruit stippelen we samen de route richting het doel uit. Wekelijks ontvang je schema's via Trainingpeaks. Met terugkerende test-sets wordt de trainingsprogressie gemonitord en schema's bij gestuurd.